KURSSIT JA TESTIT

Bravemotion® resilienssivalmennus (Coming soon)

Ovatko muutokset ja vastoinkäymiset sinulle energiasyöppöjä? Haluaisitko kerryttää taitojasi muutosten kohtaamiseen, mutta et tiedä, mistä aloittaa?

Resilienssi on kykyä kohdata muutoksia ja vastoinkäymisiä. Se kertoo kyvystä loistaa ja kasvaa vaikeiden tilanteiden yllättäessä. Muutokset ja vastoinkäymiset vievät hurjasti voimaa ja energiaa, jonka vuoksi tarvitsemme uudenlaisia keinoja niiden kohtaamiseen. Kyse on ”mielen erätaidoista” – hyödyllisiä aina, välttämättömiä tosi paikan tullen.

Bravemotion® Resilienssivalmennuksen avulla kerrytät taitoja ja teoriaa muutostilanteiden varalle. Yhdistämme uusimman akateemisen tiedon vahvalla, käytännönläheisellä tavalla jokaisen arkeen ja annamme vinkkejä voimavarojesi kehittämiseen, olivatpa kyseessä sitten arjen rutiinit tai yllättävät, odottamattomat muutostilanteet.

Resilienssin hyödyt näkyvät mm. suoriutumisessa sekä henkisessä ja fyysisessä hyvinvoinnissa:

  • Positiivisten tunteiden ja optimismin lisääntyminen ja hyödyntäminen
  • Parempi stressinhallinta, työn tuottavuus ja työtyytyväisyys
  • Paremmat vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky

Organisaatioresilienssi

Tunnista organisaation resilienssin vahvuudet ja kehittämisalueet.

Jos otat tulevaisuuden vakavasti ja haluat kehittää ketteryyttä ja joustavuutta ja selvitä yllättävistäkin muutoksista, on hyvä tunnistaa organisaation resilienssin vahvuudet ja kehittämisalueet. Se auttaa priorisoimaan toimenpiteitä.

Miksi mitata resilienssiä?

Sen avulla voit:

  • Kehittää joustavaa organisaatiokulttuuria, joka näkyy parempana suoritustasona myös arjessa
  • Tunnistaa, missä vahvuutenne ja kehittämisalueenne ovat ja priorisoida resilienssiä kehittäviä toimenpiteitä
  • Mitata, miten resilienssiä vahvistavat kehittämistoimenpiteet vaikuttavat
  • Saada vertailevaa tietoa organisaationne resilienssistä muihin verrattuna

Saat lyhyen ja nopean katsauksen, kun kokeilet ilmaista itsearviointiamme. Siinä on 13 kysymystä, joista jokainen kuvastaa yhtä, tärkeää osa-aluetta. Itsearvionnin on kehittänyt Resilient Organisations Ltd yhdessä Resilient Expert Advisory Groupin (REAG) kanssa.

Jos haluat perehtyä resilienssiin syvällisemmin, ota yhteyttä, niin autamme.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Kokeile ilmaista itsearviointia – saat tulokset sähköpostiisi

Henkilökohtainen resilienssi

Reflektoi omaa tapaasi suhtautua muutoksiin.

Muutosten taajuudet ja nopeudet lisääntyvät ympärillämme kiihtyvään tahtiin. Yksilön kyky suhtautua muutoksiin vaihtelee, usein myös tilanteen ja tapahtuman siivittämänä.
Voit mitata itsellesi tyypillistä tapaa suhtautua muutoksiin tekemällä resilienssikykyyn liittyvän pikamittauksen.
Sen avulla voit:
  • Saada nopean yleiskuvan tavastasi suhtautua muutoksiin
  • Peilata itsetuntemustasi uudesta näkökulmasta
  • Tunnistaa mahdollisen tarpeen lähteä kehittämään omaa tapaa ajatella, tuntea ja toimia muutoksissa
Kuuteen väittämään vastaamalla saat laskennallisen keskiarvon, jota voit hyödyntää itsereflektointisi työkaluna.
Testi on käytössä mm. PositivePsychology verkoston keskuudessa.
Jos haluat perehtyä resilienssiin syvällisemmin, ota yhteyttä, niin autamme.
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Kokeile ilmaista itsearviointia

Jos kysely ei näy, pääset vastaamaan siihen täältä.