KURSSIT

Bravemotion® resilienssivalmennus starttaa verkossa silloin, kun haluat!

Ahdistaako jatkuva muutos? Tuntuuko sinusta siltä, että arjen yllätykset vievät kaiken energiasi? Jumitutko murehtimaan tulevaa? Haluaisitko kerryttää taitojasi muutosten kohtaamiseen, mutta et tiedä, mistä aloittaa?

Resilienssi on kykyä kohdata muutoksia ja vastoinkäymisiä. Se kertoo kyvystä loistaa ja kasvaa vaikeiden tilanteiden yllättäessä. Muutokset ja vastoinkäymiset vievät hurjasti voimaa ja energiaa, jonka vuoksi tarvitsemme uudenlaisia keinoja niiden kohtaamiseen. Resilienssissä kyse on ”mielen erätaidoista” – ne ovat hyödyllisiä aina, mutta välttämättömiä tosi paikan tullen.

Bravemotion® Resilienssivalmennuksen avulla kerrytät taitoja ja teoriaa muutostilanteiden varalle. Yhdistämme uusimman akateemisen tiedon vahvalla, käytännönläheisellä tavalla jokaisen arkeen ja annamme vinkkejä voimavarojesi kehittämiseen, olivatpa kyseessä sitten arjen rutiinit tai yllättävät, odottamattomat muutostilanteet. Opettelemalla näitä taitoja nyt otat askeleen kohti sellaista elämää, jossa sinä kukoistat. Opit valmennuksessa mm. kiinnittämään huomiosi ympäröiviin mahdollisuuksiin, tunnistamaan ajatusansat, joihin toistuvasti kompastut, opit useita keinoja käsitellä tunteitasi ja rakentaa parempia vuorovaikutussuhteita. Samalla itsetuntemuksesi kasvaa ja löydät omat vahvuutesi. Näillä taidoilla muokkaat elämääsi haluamaasi suuntaan!

Resilienssin hyödyt näkyvät mm. suoriutumisessa sekä henkisessä ja fyysisessä hyvinvoinnissa:

 • Positiivisten tunteiden ja optimismin lisääntyminen ja hyödyntäminen
 • Parempi stressinhallinta, työn tuottavuus ja työtyytyväisyys
 • Paremmat vuorovaikutustaidot ja yhteistyökyky

Näillä hyödyillä on selkeä yhteys elämän laatuun, terveyteen ja jopa eliniän odotteeseen.

Resilienssivalmennus
resilienssi - resilienssikoulutus

Kenelle valmennuksemme on tarkoitettu

Sinulle, joka haluat:

 • Oppia näkemään ja tekemään asioita eri tavalla ja kehittää itseäsi
 • Konkreettisia työkaluja resilienssin eli muutosjoustavuuden vahvistamiseen
 • Parantaa omaa ajattelua, nähdä asiat myönteisemmin, oppia keinoja tunteiden käsittelyyn sekä kehittää omia itsetuntemus- ja vuorovaikutustaitoja
 • Ymmärtää, mistä resilienssissä on kyse

Meille Bravemotionissa on aidosti tärkeää, että sinä kasvatat kykyäsi käsitellä muutoksia ja vastoinkäymisiä ja opit taitoja, jotka auttavat sinua loistamaan.

Miksi juuri Bravemotion?

Verkkovalmennuksen toteuttavat Bravemotionin sertfioidut resilienssivalmentajat ja ammatti-coachit Eva Wathén ja Tuija Janakka. He ovat rakentaneet Bravemotionin resilienssifilosofian lukuisten kansainvälisten tahojen oppeja ammentaen:

 • ResilienceAlliance (USA)
 • Universityof Pennsylvania (USA)
 • CranfieldSchool of Management (UK)
 • Robert GordonUniversity (UK)
 • ResilientOrganisations Ltd (New Zealand)
 • DenisonConsulting (USA)

Eva kertoo: ”Tämän metataidon kehittäminen nosti päätään elämässäni hetkellä, jolloin useat haastavat tapahtuvat kasautuivat ja veivät valtavan määrän energiaani ja tuottavuutta. Vuorovaikutussuhteeni olivat myös koetuksella. Resilienssi on osa omaakin kasvumatkaani.”

Tuija kertoo: ”Esimiehenä toimiessani havaitsin, miten rankkoja monet muutokset olivat ihmisille, vaikka itse projektit olisivat kuinka hyvin suunniteltuja ja valmisteltuja. Myöskään sillä ei tuntunut olevan merkitystä onko kyse pienestä tai suuremmasta muutoksesta. Minua rupesi kiehtomaan muutoksen inhimillisempi puoli ja se, miten voisi opetella taitoja, jotka loiventaisivat muutosten ja vastoinkäymisten tuomaa tuskaa. Tämän takia olen innoissani resilienssitaidoista.”

Yhteisenä intohimonamme on auttaa yksilöitä, tiimejä ja organisaatioita menestymään ketterästi ja joustavasti muutoksissa, vahvistamalla resilienssitaitoja.

Valmennuksemme sisältö

Bravemotion® Resilienssivalmennuksemme on seitsemän viikon pituinen verkkovalmennus, jossa käsittelemme tärkeimpiä muutosjoustavuutta tukevia tekijöitä ja taitoja:

Viikko 1: Mitä resilienssi on
Ensimmäisen viikon aikana johdattelemme sinut resilienssin ja sen hyötyjen äärelle.

Viikko 2: Optimismi
Optimismi on resilienssitaitojen kantava voima; sukellamme opitun optimismin saloihin.

Viikko 3: Ajattelu
Ajattelu ohjaa tunteita ja tekemisiämme. Tunnistamme resilienssiin haitallisesti vaikuttavia ajatusansoja ja opettelemme keinoja niiden taklaamiseen. Saatavissa myös yksittäisenä minikurssina.

Viikko 4: Itsetuntemus
Itsetuntemus on oman kehittymisen perusta. Käsittelemme persoonasta kumpuavaa tapaa kohdata muita ihmisiä ja vastoinkäymisiä. Opettelemme myös tunteiden käsittelyä. Saatavissa myös yksittäisenä minikurssina.

Viikko 5: Vuorovaikutussuhteet
Ihmiset tekevät elämästä elämisen arvoista. Opettelemme parempia vuorovaikutus- ja palautetaitoja, joita tarvitsemme niin arjessa kuin haastavissa tilanteissa. Saatavissa myös yksittäisenä minikurssina.

Viikko 6: Onnistuminen
Onnistuneeseen muutoksen kohtaamiseen tarvitaan priorisointia, keskittymistä, järjestelmällisyyttä sekä rohkeutta ryhtyä tuumasta toimeen.

Viikko 7: Yhteenveto
Verkkovalmennuksemme päätösjaksossa teemme yhteenvetoa opitusta ja evästämme sinua eteenpäin omalla kehittymismatkallasi.

Jokainen jakso sisältää:

 • videoluennon, jonka voit kuunnella ajasta ja paikasta riippumatta.
 • tehtäviä ja muuta soveltuvaa lisämateriaalia(osa valinnaisista lisämateriaaleista on englanniksi).
 • kerran kuussa virtuaalisen tapaamisen, jossa käsittelemme resilienssiin liittyviä teemoja (pl. minikurssit).

Kunkin jakson suorittamiseen tarvitset noin 1-1,5h viikossa. Saat parhaan hyödyn valmennuksesta, kun poimit uusia keinoja arkeesi ja kokeilet niiden soveltamista käytännössä.