KREISINÄ
ORGANISAATIOKULTTUURIIN

Kreisinä organisaatiokulttuuriin

Organisaatiokulttuurin syvällinen ja laaja merkitys organisaatioiden menestyksen taustalla on saanut meidät hurahtamaan siihen täysillä. Ihmiset ovat ennen kaikkea uskollisia kulttuurille, ei strategialle. Kulttuuri vaikuttaa suoriutumiseen, taloudellisiin tuloksiin, tehokkuuteen, laatuun, henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyteen sekä siihen, miten hyvin organisaation strategia saadaan toimimaan. Organisaatiokulttuurin tuleekin olla niin hallitusten kuin johtoryhmien työlistalla.

Kulttuuri heijastelee organisaation syvimpiä arvoja. Se heijastelee myös sitä, mikä on ollutta ja mennyttä, mutta tuhannen taalan kysymys on, auttaako nykyinen organisaatiokulttuuri eteenpäin kohti uusia päämääriä.  Kulttuuri on sitkasta tavaraa ja siksi siinä toivotut muutokset vaativat jäntevää, johdonmukaista, yhdessä suunniteltua ja sovittua tekemistä muutosten aikaansaamiseksi.  Muutosten esteiksi voi löytyä yllättäviä aiemmin tunnistamattomia uskomuksia ja olettamuksia, joista on aika luopua.

Haluatko ohjata organisaatiokulttuurianne tukemaan tavoitteitanne?

Palvelumme auttavat arvioimaan nykyistä organisaatiokulttuuria, sen vahvuuksia, heikkouksia ja mahdollisuuksia. Toimintamme perustuu kansainvälisen kulttuuriviitekehyksen (Denisonconsulting) hyödyntämiseen ja siihen liittyvän asiantuntijaverkoston kanssa tehtävään yhteistyöhön. Käyttämämme malli on akateemisesti vertaisarvioitu ja kytkee liiketoiminnan keskeiset mittarit suoraan organisaatiokulttuuriin.

Lähdemme organisaatiokulttuurin kehittämisessä aina liikkeelle nykytilan arvioinnista joko organisaatiokulttuuria mittaavalla kyselyllä tai esimerkiksi ohjatulla itsearvioinnilla. Tuomme arviointiin globaalia näkemystä ja lupaamme luoda laajamittaista vuorovaikutusta, keskustelua ja ymmärrystä tiimissäsi siitä, miten nykyinen organisaatiokulttuurinne tukee liiketoiminnan päämääriä. Autamme sopimaan toimenpiteistä, joilla saadaan aitoa ja haluttua muutosta aikaan. Hyödynnämme toimenpiteiden suunnittelussa esimerkiksi MIT-menetelmää. Ideoimme, haastamme, priorisoimme ja sovimme askelmerkeistä kanssasi. Organisaatiokulttuurin kehittäminen on pitkäjänteistä, palkitsevaa työtä. Meiltä löytyy työvälineet myös edistymisen seurantaan. Lähestymisemme organisaatiokulttuurin analysointiin ja kehittämiseen soveltuu niin perheyrityksille, pörssiyrityksille kuin voittoa tavoittelemattomille yrityksille, säätiöille jne.

Työskentelymme perustuu vankkaan tutkimustyöhän ja arvostettuihin analysointi- ja kehittämismenetelmiin. Räätälöimme yhteistyömuotomme aina asiakkaan tarpeen mukaan – voimme tavata ja toteuttaa yhteistyötä kasvokkain, virtuaalisesti tai näiden yhdistelminä.

Palveluitamme

  • Kulttuurin muokkaaminen tukemaan strategiaa
  • Organisaation muutos ja transformaatio
  • Kulttuuri sukupolvenvaihdosprosessien yhteydessä
  • Arvotyöpajat kulttuurinmuutosten tueksi
  • Yritysostot ja fuusiot ja organisaatiokulttuurin merkitys niiden onnistumisessa
  • Johtamisen kehittäminen ja uudistaminen
  • Oma ja tiimisi suorituskyvyn parantaminen

Jos haluat meidän ottavan isomman roolin suunnitellun organisaatiokulttuurin toteuttamisessa, ratkaisumme on Transformation as a Service –konseptimme.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä
organisaatiokulttuuri - yrityskulttuuri
organisaatiokulttuuri - yrityskulttuuri