ORGANISAATION
RESILIENSSI

Organisaation resilienssi auttaa muuttamaan vastoinkäymiset menestykseksi. Mitä enemmän edessä on muutoksia, sitä enemmän tarvitaan joustavaa selviytymistä ja sopeutumista. Kutsumme resilienssiksi organisaatiosi kykyä paitsi mukautua ennakoimattomiin muutoksiin menettämättä operatiivista toimintakykyä, mutta myös tällaisten vastoinkäymisten muuttamista menestykseksi. Tutkimusten mukaan organisaatioiden kohdatessa merkittäviä häiriöitä toimintaympäristössään yksilöiden resilienssi ei yksin riitä häiriöiden taklaamiseen vaan tilanne edellyttää myös suotuisaa organisaatiokulttuuria, johtamista ja toimintatapoja – hyvää organisaation resilienssiä. Parhaiten häiriöistä selviytyvät ne organisaatiot, joiden kulttuuri tukee myös henkilökohtaisen resilienssin kehittymistä.

Haluaisitko selättää seuraavan syöksykierteen parantamalla organisaation resilienssiä?

Palvelumme auttavat sinua selvittämään, miten hyvin organisaatiosi kohtaa seuraavat, ennakoimattomat vastoinkäymiset, ja miten rakentaa kestävämpää resilienssiä. Tutkimusten ja todellisten selviytymistarinoiden pohjalta keskeisiä osa-alueita ovat johtaminen & kulttuuri, verkostot & vuorovaikutus sekä muutosvalmius. Autamme sinua tunnistamaan, mikä näistä osa-alueista on strategisesti kriittisin ja mistä lähteä liikkeelle operatiivisen resilienssin kehittämisessä.

Me lupaamme luoda vuorovaikutusta, keskustelua ja ymmärrystä tiimissäsi siitä, mitkä ovat liiketoiminnan riskit suhteessa mitattuun organisaationne resilienssin tasoon. Autamme sopimaan kriittisistä toimenpiteistä, joilla rakennetaan aitoa, ennakoivaa ja joustavaa selviytymis- ja sopeutumiskykyä. Ideoimme, haastamme, priorisoimme ja sovimme askelmerkeistä kanssasi. Voimme auttaa sinua myös seuraamaan organisaationne resilienssin kehittymistä. Hyödynnämme kansainvälisiä verkostojamme tiedon, kokemuksen ja ajatustenvaihdon virittämiseksi ja olemme myös itse jalostaneet aiheeseen liittyvää akateemista tietoa.

Organisaation resilienssi luo puitteet myös henkilökohtaiselle resilienssille, kyvyllemme toimia muutoksissa.  Työelämän muuttuessa hybridimpään ja hajautetumpaan suuntaan, yksilön tukeminen ja ymmärtäminen paikasta ja työtavasta riippumatta korostuu entisestään.  Resilienssillä on kytkös henkilökohtaiseen jaksamiseen ja tuottavuuteen.  Henkilökohtaisen resilienssin kehittäminen alkaa oman resilienssikyvyn arvioinnista. Sen avulla tunnistamme ne osa-alueet, joita hyödynnät eniten kohdatessasi haasteita, vastoinkäymisiä tai suuria muutoksia. Samalla tunnistamme ne osa-alueet, joita vahvistamalla oma resilienssikykysi vahvistuu ja monipuolistuu. Henkilökohtaisen resilienssin kehittäminen voidaan toteuttaa yksilöllisenä coaching-prosessina tai esimerkiksi tiimi- tai ryhmävalmennuksena.

Me Bravemotionissa ymmärrämme resilienssin kehittämisen liiketoimintahyödyt paitsi yksilön, myös organisaation näkökulmasta ja osaamme rakentaa muutosta tukevia ohjelmia kestävällä tavalla.

Jos haluat meidän ottavan isomman roolin suunnitelmien toteuttamisessa, ratkaisumme on Transformation as a Service –konseptimme. Käy katsomassa myös Kreisinä organisaatiokulttuuriin –palvelumme antia.

Palveluitamme

  • Oman, yksilöllisen resilienssin arviointi
  • Resilienssityöpajat
  • Ryhmien ja organisaation resilienssianalyysi
  • Perheyrityksen omistajaresilienssin vahvistaminen
  • Resilienssi äärelle rakennettava coaching prosessi
  • Resilienssiä tukevan organisaatiokulttuurin rakentaminen
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä
Organisaation resilienssi
Organisaation resilienssi
Resilienssipalvelut