PERHEYRITTÄJYYDEN YTIMESSÄ

Perheyrittäjyyden ytimessä

Perheyrittäjyys ei ole aina helppoa, sillä perheyritykset ovat systeemisiä perheen, omistajuuden ja liiketoiminnan kokonaisuuksia. Näihin osa-alueisiin kohdistuvat erilaiset odotukset aiheuttavat usein ristivetoa.  Perhe tuo elementtinä mukanaan joukon tunteita, toivomuksia arvoja ja perinteitä, joiden yhteensovittaminen usean omistajan ja sukupolven kesken saattaa aiheuttaa lisähaasteita. Ratkotaanko eteen tulevat haasteet perheen, omistajien vai liiketoiminnan etu edellä, jos ne ovat ristiriidassa? Meillä on ymmärrystä, asiantuntemusta ja käytännön kokemusta näistä usein aika monimutkaisistakin perheyrittäjyyden ulottuvuuksista. Hyödynnämme systeemistä ajattelua, jolloin pystymme käsittelemään kulloinkin vallitsevaa haastetta ”iso kuva” huomioiden. Lavennamme perheen ja omistajien ajattelua muutoksiin, jotka ovat kestäviä ja palvelevat yrittäjyyden jatkuvuutta.

Haluaisitko meidät luotetuksi tueksesi?

Konsultoimme kokemuksella perheyrittäjyyden kiemuroissa. Luottohenkilönä räätälöimme roolimme aina erityistarpeittesi mukaan. Uskomme, että pitkäkestoinen matka edellyttää matkaseuraa, joka uskaltaa haastaa ajattelumalleja rakentavalla tavalla, ja joka auttaa navigoimaan perille hyödyntäen myös vaihtoehtoisia, uusia reittejä. Tavoitteenamme on kunkin perheyrityssysteemin osakokonaisuuden vahvistaminen sellaiseksi, että se pystyy itse ratkaisemaan ongelmansa ja haasteensa. Voisi sanoa, että roolimme on toimia apupyöränä varmistamassa, että yhdessä tehtävä matka sujuu turvallisesti ja kaikki ajamiseen tarvittavat tiedot, taidot ja resurssit huomioiden.  Irrotamme apupyörän heti, kun ajaminen omin avuin alkaa tuntua turvalliselta ja kaikilla on yhteinen näkemys matkan suunnasta ja aikatauluista.

Usein matkan suunnasta voi olla hyvinkin erilaisia näkemyksiä, jolloin olemme tukemassa vuorovaikutusta, myös haastavissa ja raastavissa tilanteissa. Emme tuo valmiita ratkaisuja, mutta tuomme työvälineitä, esimerkkejä ja kokemuksemme jalostettaviksi asiakasyritystemme omiin tarpeisiin.

Olemme kansainvälisesti verkottuneita sekä akateemisesti, että perheyrityskonsultoinnin saralla, jolloin valjastamme tarvittaessa laajemman osaajajoukon vastaamaan tarpeitasi.  Hyödynnämme myös psykologiaa soveltavalla tavalla laventaaksemme omaa ja asiakkaittemme ymmärrystä siitä, mikä on perittyä, mikä opittua ja mitä halutaan kasvattaa jälkisukupolville.

Teemme töitä eri kulttuureissa ja useiden sukupolvien kanssa ja voimme auttaa sinua näissä asioissa:

Voimme aloittaa tutustumalla toisiimme paremmin. Käy katsomassa myös Empowered Next Gen -ohjelmamme antia, jos olet kiinnostunut yksilöllisestä valmennuksesta. Alla esimerkkejä asioista, joissa voimme auttaa perheyrityksiä:

Palveluitamme

  • Perheyrityksen olemassaolon tarkoitus, missio ja visio
  • Omistajastrategian fasilitointi
  • Hallintorakenteen fasilitointi
  • Hallituskokoonpanon ja hallitustyöskentelyn kehittäminen
  • Omistajaroolien ja avainhenkilöiden toimenkuvien selkiyttäminen
  • Vuorovaikutuksen tukeminen ja kehittäminen sekä sillanrakentaminen konfliktitilanteissa
  • Perheenjäsenten henkilökohtainen ja perhetiimin kehittäminen
  • Seuraajasukupolven valmennukset yrityksen sukupolvenvaihdoksissa ja räätälöidyt yrittäjävalmennukset
  • Omistajavaihdokseen liittyvät reflektoivat työpajat
  • Yrittäjien parhaaksi -valmennukset
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä