Tiimi2019-10-28T14:04:53+02:00
TIIMI
TIIMI

Intohimomme on raivata tietä liiketoimintaa tehokkaasti tukevalle organisaatiokulttuurille ja yksilöiden henkilökohtaiselle kasvulle niin johtajina kuin omana itsenään. Matkaa teemme vahvalla sydämellä ja nenä tiukasti tahkossa kiinni.  Haluamme liikettä ja tuloksia, tunteella ja rohkeasti.  Pistämme itsemme likoon, sytymme haasteista ja inspiroidumme saavutuksista.

Tuija Janakka

Tuijan intohimona on saada ihmiset ja organisaatiot loistamaan. Hän on parhaimmillaan saadessaan ratkaista kulttuurin, johtamisen, toimintatapojen ja liiketoiminnan tulosten haastavaa yhtälöä. Haasteet eivät häntä pelota – päinvastoin – ne inspiroivat, ja Tuija työskenteleekin sitkeästi ja sinnikkäästi saavuttaakseen parhaan mahdollisen lopputuloksen. Tuija on johtanut useita, mittavia muutoshankkeita erilaisissa organisaatioissa ja tämän käytännön kokemuksen myötä hänellä on erinomaiset edellytykset auttaa myös muita. Käytännön kokemuksiaan Tuija pystyy peilaamaan myös akateemisen tutkimuksen valossa; erityisesti neurotieteiden hyödyntäminen työelämässä ja johtamisessa on alue, josta hän ammentaa uutta. Tuijalla on erityinen kyky luoda rauhallinen ja rento ilmapiiri tilanteessa kuin tilanteessa, mikä tekee hänestä erinomaisen coachin (ACC, ICF). Tuija on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja on sen lisäksi suorittanut useita johtamiseen ja muutoksen läpiviemiseen liittyviä opintokokonaisuuksia.

Eva Wathén

Eva on parhaimmillaan silloin, kun hän saa päästää luovan ajattelunsa ja lentävät ideansa valloilleen. Hän yhdistää ihmisiä, käsitteitä ja viitekehyksiä sujuvasti unohtamatta isoa kokonaiskuvaa. Kansainvälisen kokemuksen myötä hänellä on intohimoinen asenne moninaisuuden hyödyntämiseen työelämässä. Hänen positiivisuutensa, energiansa ja kykynsä koskettaa hurmaavat jokaisen.

Eva on työskennellyt pitkään perheyrityksessä useissa eri rooleissa, mikä antaa hänelle erinomaiset edellytykset ymmärtää ja auttaa muita perheyrittäjiä ja vastaavassa ympäristössä työskenteleviä avainhenkilöitä. Hän on sielultaan yrittäjä ja vahvasti läsnäoleva ja intuitiivinen coach (ACC, ICF).

Maisterintutkintonsa Eva on suorittanut Surreyn yliopistossa ja takataskusta löytyy myös eMBA-tutkinto. Nyt opiskelu jatkuu psykologian maisterinopintojen parissa.

Lähtötilanne: X edustaa perheyrityksen seuraajasukupolvea.  Hän halusi tarkentaa omaa johtamisvisiotaan ja urapolkuaan yhteisessä coaching-prosessissa.

Kokemukset prosessista: Coachaus auttoi minua hahmottamaan paremmin omia arvojani sekä työskentelytapaani. Prosessin päätyttyä koen olevani paremmin perillä omista vahvuuksistani ja siitä kuinka voin hyödyntää niitä niin työelämässä kuin sen ulkopuolellakin. ”

Eva coachina: ”Eva on taitava kuuntelija joka antaa tarpeeksi tilaa coachattavan omalle ajattelulle. Työskentely tuntui alusta asti luontevalta ja molemminpuolinen luottamus ja arvostus mahdollisti vaikeidenkin asioiden käsittelyn prosessin aikana.”

Lähtötilanne: Perheyritys X:llä ilmeni tarve laatia kahden sukupolven yhteisesti käsittelemä ja hyväksymä omistajastrategia.

Asiakkaan kokemukset prosessista:
Omistajastrategiaprosessi eteni hyvän viitekehyksen ja vetäjien ansiosta napakasti ja systemaattisesti. Prosessin aikana tuli vastaan paljon asioita omistajuudesta, perheestä ja liiketoiminnasta, joita ei vain ollut osannut edes ajatella niin monesta suunnasta kuin tarvis. Se ”pakotti” omistajat käymään lävitse omia tahtojaan omistamisesta sekä sopeuttamaan omia ajatuksiaan huomioiden kahden sukupolven odotukset. Enneagrammi prosessin tukivälineenä toimi hyvin kovien asioiden rinnalla. Uskon, että myös omistajat oppivat ymmärtämään toisiaan paremmin. Prosessin vetäjät huomioivat niin inhimilliset kuin teknisetkin asiat sujuvasti ja varmasti tuomatta kuitenkaan valmiita vastauksia. Jokainen omistajastrategia on uniikki ja perustuu omistajien tahtotilaan. Koin kuitenkin hyvänä esimerkit siitä, miten muut perheyritykset ovat asioita ratkaisseet. Suosittelen omistajastrategian rakentamista kaikille perheyhtiöille.

Sitaatti Simosta ja Evasta:
Eva (Bravemotion) ja Simo (PwC) prosessin vetäjinä olivat hyvä työpari. Evan oma kokemus perheyrittäjyydestä sekä vahva tuntemus organisaatioiden ja ihmisten toiminnasta huomioi hyvin ihmisten välisen kanssakäymisen ”pehmeät” asiat.  Simo taas vahvalla asiaosaamisellaan osasi auttaa monessa kiperässä ”teknisessä” kysymyksessä. Omistajastrategiaprosessi pitää sisällään paljon henkilöiden välistä vuorovaikutusta ja monia, välillä vaikeitakin, asioita. Evan ja Simon roolit täydensivät mainiosti toisiaan. He huomioivat prosessin niin inhimilliset kuin tekniset asiat luontevasti ja ihmisläheisesti.

”Olen oikein tyytyväinen Evaan coachinani. Hän on inspiroiva ja on auttanut minua selventämään rooliani perheyrityksessämme. Eva on auttanut minua näkemään vahvuuteni selvemmin kuin myös kehityskohteeni. Olen saanut yhteisen prosessimme aikana paljon enemmän rohkeutta ja kosolti uusia ajattelumalleja. Olen ylipäänsä todella tyytyväinen siihen, että coachingin myötä tulokset ovat nopeasti konkretisoituneet!”

”Oli ihanaa työskennellä useita vuosia Tuijan tiimissä. Hän on erittäin hyvä johtamaan ihmisiä ja tukemaan heitä tavoitteiden saavuttamisessa. Vaikka aikataulut painaisivat ja tavoitteet olisivat mittavia, Tuija on aina mukava ja kannustava. Hän luo positiivisen ilmapiirin, jossa ihmiset nauttivat työskentelystä ja haluavat tehdä parhaansa.”

”XX:n johtoryhmämme on uudistusmielinen ja haluaa siksi säännöllisesti haastaa omia toimintatapojaan ja löytää sitä myötä myös mahdolliset kehityskohteet. Evan vetämän aamun aikana varmensimme käsityksemme ryhmän olemassaolosta, punnitsimme mikä toiminnassamme on hyvää ja mikä kehitettävää ja löysimme yhteisellä, vilkkaalla keskustelulla uusia toimintatapoja ja rytmiä arkeemme. Eva haastoi meidät sopivasti ja piti puheliaan porukkamme mukavalla, mutta jämäkällä tavalla ruodussa, niin että päästiin aikataulussa lopputulemiin”

”Kiitän syvästi Tuijaa, joka on alansa todellinen ammattilainen, käyttää hyvin monipuolisesti uusimpia menetelmiä ja Tuija todella välittää asiakkaastaan sekä tukee haastavissa tilanteissa. Suosittelen erittäin lämpimästi Tuijaa ja coachingia mihin tahansa haasteeseen esimiehenä, työpaikalla tai elämässä.”

”Minulla on suuri kiitollisuuden tunne siitä että saan kulkea Evan kanssa coaching-matkaani. Ajatukseni ja oma todo lista selkeni taas merkittävästi. KIITOS!”

Lähtötilanne:

Perheyritys X:llä ilmeni tarve ottaa ensiaskelia omistajaosaamisen ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi serkuspolvien kesken. Tämä tapahtui laajemman perheen tapaamisen yhteydessä, jolloin nuorisolle järjestettiin oma tilaisuus asian tiimoilta.

Asiakkaan kokemukset tilaisuudesta ja sen onnistumisesta:

Hieman jännitimme, miten serkusten ensimmäinen työskentely perheyrittämisen parissa sujuu. Aikuiset olivat jopa hieman yllättyneitä, miten hyvin seuraajasukupolven työskentely onnistui. Heidän näkemyksiään kuunneltiin ja ne talletettiin tarkasti. Tilaisuus vahvisti nykyisten omistajien käsitystä siitä, että seuraajasukupolvesta löytyy mielenkiintoa perheyrittämiseen tulevaisuudessakin. Seuraajasukupolvelle tilaisuus ”avasi silmiä” perheyrittämiselle. Kannustaa meitä jatkamaan omistajaosaamisen ja vuorovaikutuksen lisäämistä jatkossakin.

Eva fasilitaattorina:

Nuorison omia kommentteja: ”Oli kiva jutella semmosen asiantuntijan kanssa joka ymmärsi – eikä äitin kanssa” ”Osasi kysyä oikeita asioita” ”Kiva kokemus puhua asioista, joista ei yleensä puhuta” ”Hauska kokemus” ”Päivä oli hieno kokemus, joka avasi silmiä enemmän perheyrittämiselle. Ohjelmaa oli sopivasti ja tehtävät sujuivat hienosti.”

Tuntui luontevalta, että nuorison kanssa työskenteli asiantuntija, jolla on itselläkin kokemusta perheyrittämisestä. Hän perehtyi hyvin yritykseen ja perheen tilanteeseen, kuunteli toiveitamme ja loi sen pohjalta tarkoituksenmukaisen tilaisuuden seuraajasukupolvelle.

 

Haluamme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua.

Näin ollen olemme valinneet huolella seuraavat yhteistyökumppanimme:

Kulttuurianalyysit, muutos ja kehittäminen

Denison Consulting tarjoaa organisaatiokulttuurin muutoksiin ja johtamisen kehittämiseen erittäin arvostettuja analysointityökaluja ja kehittämismenetelmiä, jotka pohjautuvat vankkaan tutkimustyöhön. Bravemotion on sertifioitunut käyttämään Denison Organizational Culture -analysointimenetelmää ja tekee heidän kanssaan tiivistä yhteistyötä. Näin ollen asiakkaamme saavat parhaat mahdolliset edellytykset rakentaakseen ihmisiä innostavan, huippusuorituksiin yltävän organisaatiokulttuurin.

Itsetuntemus, itsensä johtaminen ja kehittäminen

Integrative Enneagram Solutions tarjoaa laajan viitekehyksen ja työkaluja parempaan itsensä ymmärtämiseen, henkilökohtaiseen kasvuun, vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin sekä sisäiseen tasapainoon. Näiden avulla Bravemotion auttaa asiakkaitaan vauhdittamaan johtajuuden kehittymistä, tiimityötä, viestintää ja tuottavuutta, mikä viime kädessä heijastuu yrityksen tuloksiin. Näiden menetelmien sertifioituneina osaajina Bravemotion pystyy auttamaan sinua ja tiimiäsi uuteen kasvuun.

Organisaation resilienssi

Reslient Organizations Ltd tekee uraauurtavaa tutkimustyötä resilienssistä ja tuo uusia näkökulmia siihen, miten voimme rakentaa organisaatioita, jotka selviytyvät ja lisäksi menestyvät murroksista ja disruptioista huolimatta. Heidän työnsä johdosta tiedämme, miten rakentaa kestävää, organisaatiota tukevaa resilienssiä. Bravemotion tekee yhteistyötä Resilient Organizations Ltd:n kanssa tarjotakseen asiakkailleen oivalluksia ja työkaluja resilienssin rakentamiseen.