Asiakastarinat

Tutustu asiakkaidemme kertomuksiin siitä, millaisia kokemuksia Bravemotionista ja palveluistamme heillä on. Intohimomme on raivata tietä liiketoimintaa tehokkaasti tukevalle organisaatiokulttuurille ja yksilöiden henkilökohtaiselle kasvulle niin johtajina kuin omana itsenään. Matkaa teemme vahvalla sydämellä ja nenä tiukasti tahkossa kiinni. Haluamme liikettä ja tuloksia, tunteella ja rohkeasti.

Famifarm

Famifarmin esimiehet työskentelevät tuotannossa, lähettämössä, huollossa, taimi- ja kylvötiimissä, joten heidän tehtävänkuvansa ovat hyvin erilaiset. Valmennuksen tarkoituksena oli luoda hyvät johtamisen käytännöt päivittäiseen työhön, esimiesten yhdenmukainen toiminta ja hyvä yhteistyö.

Tämän valmennuksen jälkeen olemme vahvempi, toisiamme tukeva, ymmärtävä ja kannustava työyhteisö, yhteistyömme Bravemotionin kanssa jatkuu edelleen.

Hartwall Capital logo

Peter Therman, Hartwall Capital Oy Ab

Hartwallin omistajat lähtivät etsimään perimmäisiä syitä sukuyhtiönsä, -yhdistyksensä ja -säätiönsä olemassaololle yhteistyössä Bravemotionin kanssa. Kun omistajia ja jäseniä on jo noin sata, hajautuvat intressit helposti, mutta ulkopuolisen sparraajan avulla voidaan löytää yhteinen punainen lanka.

Hartwall Capitalin hallituksen varapuheenjohtaja Peter Therman kertoo, miten yhteistyö Bravemotionin kanssa eteni.

Kolster Oy Ab

Bravemotionin yhteistyö Kolster Oy Ab:n kanssa lähti liikkeelle Kolsterin tarpeesta tehostaa perheyhtiön hallituksen toimintaa ja kehittää sitä yleisesti ammattimaisemmaksi. Projekti vietiin maaliin menestyksekkäästi ja Kolsterin hallitus katsoo nyt tulevaisuuteen luottavin mielin.

Hallituksen puheenjohtaja Kim Kolster kertoo kokemuksistaan ja Bravemotionin maanläheisestä toimintatavasta.

Jenni von Veh, Promeco Group Oy

Jenni von Veh aloitti Promeco Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana noin viisi vuotta sitten. Vastuun ottaminen ja uusiin rooleihin astuminen perheyrityksen sisällä toivat eteen uudenlaisia haasteita. Bravemotionin valmennus auttoi löytämään konkreettiset työkalut kehitykseen.

Jenni von Veh kertoo menestyksekkäästä yhteistyöstä, joka on saamassa jatkoa uuden projektin merkeissä.

Aki Niemi ja Anna-Kaisa Melamies, Valmet Oyj

Valmetin Palvelut-liiketoimintalinjan globaalin johtotiimin toimintaa haluttiin kehittää ja yhteistyökumppaniksi valikoitui Bravemotion. Yhteisen kehitysprojektin tuloksena oli entistä avoimempi tiimi, jonka jäsenet ovat yhtä mieltä siitä, miksi tiimimme on olemassa.

Yrityksen Palvelut-liiketoimintalinjan johtaja Aki Niemi ja henkilöstöjohtaja Anna-Kaisa Melamies kertovat, miten puolivuotinen projekti eteni käytännössä, ja miten Bravemotion auttoi saavuttamaan tavoitteet.

Asiakkaiden kokemuksia Bravemotionista

Lähtötilanne: X edustaa perheyrityksen seuraajasukupolvea.  Hän halusi tarkentaa omaa johtamisvisiotaan ja urapolkuaan yhteisessä coaching-prosessissa.

Kokemukset prosessista: Coachaus auttoi minua hahmottamaan paremmin omia arvojani sekä työskentelytapaani. Prosessin päätyttyä koen olevani paremmin perillä omista vahvuuksistani ja siitä kuinka voin hyödyntää niitä niin työelämässä kuin sen ulkopuolellakin. ”

Eva coachina: ”Eva on taitava kuuntelija joka antaa tarpeeksi tilaa coachattavan omalle ajattelulle. Työskentely tuntui alusta asti luontevalta ja molemminpuolinen luottamus ja arvostus mahdollisti vaikeidenkin asioiden käsittelyn prosessin aikana.”

Lähtötilanne: Perheyritys X:llä ilmeni tarve laatia kahden sukupolven yhteisesti käsittelemä ja hyväksymä omistajastrategia.

Asiakkaan kokemukset prosessista:
Omistajastrategiaprosessi eteni hyvän viitekehyksen ja vetäjien ansiosta napakasti ja systemaattisesti. Prosessin aikana tuli vastaan paljon asioita omistajuudesta, perheestä ja liiketoiminnasta, joita ei vain ollut osannut edes ajatella niin monesta suunnasta kuin tarvis. Se ”pakotti” omistajat käymään lävitse omia tahtojaan omistamisesta sekä sopeuttamaan omia ajatuksiaan huomioiden kahden sukupolven odotukset. Enneagrammi prosessin tukivälineenä toimi hyvin kovien asioiden rinnalla. Uskon, että myös omistajat oppivat ymmärtämään toisiaan paremmin. Prosessin vetäjät huomioivat niin inhimilliset kuin teknisetkin asiat sujuvasti ja varmasti tuomatta kuitenkaan valmiita vastauksia. Jokainen omistajastrategia on uniikki ja perustuu omistajien tahtotilaan. Koin kuitenkin hyvänä esimerkit siitä, miten muut perheyritykset ovat asioita ratkaisseet. Suosittelen omistajastrategian rakentamista kaikille perheyhtiöille.

Sitaatti Simosta ja Evasta:
Eva (Bravemotion) ja Simo (PwC) prosessin vetäjinä olivat hyvä työpari. Evan oma kokemus perheyrittäjyydestä sekä vahva tuntemus organisaatioiden ja ihmisten toiminnasta huomioi hyvin ihmisten välisen kanssakäymisen ”pehmeät” asiat.  Simo taas vahvalla asiaosaamisellaan osasi auttaa monessa kiperässä ”teknisessä” kysymyksessä. Omistajastrategiaprosessi pitää sisällään paljon henkilöiden välistä vuorovaikutusta ja monia, välillä vaikeitakin, asioita. Evan ja Simon roolit täydensivät mainiosti toisiaan. He huomioivat prosessin niin inhimilliset kuin tekniset asiat luontevasti ja ihmisläheisesti.

”Olen oikein tyytyväinen Evaan coachinani. Hän on inspiroiva ja on auttanut minua selventämään rooliani perheyrityksessämme. Eva on auttanut minua näkemään vahvuuteni selvemmin kuin myös kehityskohteeni. Olen saanut yhteisen prosessimme aikana paljon enemmän rohkeutta ja kosolti uusia ajattelumalleja. Olen ylipäänsä todella tyytyväinen siihen, että coachingin myötä tulokset ovat nopeasti konkretisoituneet!”

”Oli ihanaa työskennellä useita vuosia Tuijan tiimissä. Hän on erittäin hyvä johtamaan ihmisiä ja tukemaan heitä tavoitteiden saavuttamisessa. Vaikka aikataulut painaisivat ja tavoitteet olisivat mittavia, Tuija on aina mukava ja kannustava. Hän luo positiivisen ilmapiirin, jossa ihmiset nauttivat työskentelystä ja haluavat tehdä parhaansa.”

”XX:n johtoryhmämme on uudistusmielinen ja haluaa siksi säännöllisesti haastaa omia toimintatapojaan ja löytää sitä myötä myös mahdolliset kehityskohteet. Evan vetämän aamun aikana varmensimme käsityksemme ryhmän olemassaolosta, punnitsimme mikä toiminnassamme on hyvää ja mikä kehitettävää ja löysimme yhteisellä, vilkkaalla keskustelulla uusia toimintatapoja ja rytmiä arkeemme. Eva haastoi meidät sopivasti ja piti puheliaan porukkamme mukavalla, mutta jämäkällä tavalla ruodussa, niin että päästiin aikataulussa lopputulemiin”

”Kiitän syvästi Tuijaa, joka on alansa todellinen ammattilainen, käyttää hyvin monipuolisesti uusimpia menetelmiä ja Tuija todella välittää asiakkaastaan sekä tukee haastavissa tilanteissa. Suosittelen erittäin lämpimästi Tuijaa ja coachingia mihin tahansa haasteeseen esimiehenä, työpaikalla tai elämässä.”

”Minulla on suuri kiitollisuuden tunne siitä että saan kulkea Evan kanssa coaching-matkaani. Ajatukseni ja oma todo lista selkeni taas merkittävästi. KIITOS!”

Lähtötilanne:

Perheyritys X:llä ilmeni tarve ottaa ensiaskelia omistajaosaamisen ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi serkuspolvien kesken. Tämä tapahtui laajemman perheen tapaamisen yhteydessä, jolloin nuorisolle järjestettiin oma tilaisuus asian tiimoilta.

Asiakkaan kokemukset tilaisuudesta ja sen onnistumisesta:

Hieman jännitimme, miten serkusten ensimmäinen työskentely perheyrittämisen parissa sujuu. Aikuiset olivat jopa hieman yllättyneitä, miten hyvin seuraajasukupolven työskentely onnistui. Heidän näkemyksiään kuunneltiin ja ne talletettiin tarkasti. Tilaisuus vahvisti nykyisten omistajien käsitystä siitä, että seuraajasukupolvesta löytyy mielenkiintoa perheyrittämiseen tulevaisuudessakin. Seuraajasukupolvelle tilaisuus ”avasi silmiä” perheyrittämiselle. Kannustaa meitä jatkamaan omistajaosaamisen ja vuorovaikutuksen lisäämistä jatkossakin.

Eva fasilitaattorina:

Nuorison omia kommentteja: ”Oli kiva jutella semmosen asiantuntijan kanssa joka ymmärsi – eikä äitin kanssa” ”Osasi kysyä oikeita asioita” ”Kiva kokemus puhua asioista, joista ei yleensä puhuta” ”Hauska kokemus” ”Päivä oli hieno kokemus, joka avasi silmiä enemmän perheyrittämiselle. Ohjelmaa oli sopivasti ja tehtävät sujuivat hienosti.”

Tuntui luontevalta, että nuorison kanssa työskenteli asiantuntija, jolla on itselläkin kokemusta perheyrittämisestä. Hän perehtyi hyvin yritykseen ja perheen tilanteeseen, kuunteli toiveitamme ja loi sen pohjalta tarkoituksenmukaisen tilaisuuden seuraajasukupolvelle.

Lähtötilanne:

Edustan perheyrityksen seuraajasukupolvea. Halusin vahvistaa omaa ammatti-identiteettiä ja löytää oman äänen niin työssä omassa päivätyössäni, kuin perheyrityksessä toimiessa ja ajattelin coaching- prosessin tuovan tähän paljon apua ja näin olikin.

Kokemuksesi prosessista muutamalla sanalla:

Prosessi oli silmiä avaava kokemus ja toi paljon ajattelun aihetta. Opin coachingin aikana paljon itsestäni ja toimintatavoistani. Sain konkreettisia ideoita ja malleja joiden pohjalta kehittää omaa toimintaani ja muokata ajatusmallejani itseäni paremmin palveleviksi.

Sitaatti Evasta coachina muutamalla sanalla:

Eva on ammattitaitoinen, lämmin ja rehellinen coach ketä suosittelen lämpimästi. Hän osaa huomioida hyvin perheyrittäjänä toimimisen haasteet ja päivätyön tuomat ”ristiriidat”. Minulle coachingista oli erittäin paljon apua ja aijon varmasti jatkaa sitä tulevaisuudessa.