Valmet Oyj

Valmetin globaalin Palvelut-liiketoimintalinjan johtotiimin toimintaa haluttiin kehittää ja yhteistyökumppaniksi valikoitui Bravemotion. Kehitysprojektin tuloksena oli entistä avoimempi tiimi, jonka jäsenet ovat yhtä mieltä siitä, miksi tiimimme on olemassa. Palvelut-liiketoimintalinjan johtaja Aki Niemi (AN) ja henkilöstöjohtaja Anna-Kaisa Melamies (AM) kertovat projektin etenemisestä.

AN: Noin 1,5 vuotta siten aloimme miettiä, miten voisimme syventää globaalin johtotiimimme sisäistä yhteistyötä, luottamusta ja avoimuutta. Virtuaalitiimimme on jakautunut mm. Suomeen, Brasiliaan, Kiinaan ja Pohjois-Amerikkaan, ja tapaamme normaaliaikana kasvokkain kolmisen kertaa vuodessa.

AM: Huomasimme Bravemotionin kulttuuriseminaarin kutsusta. Emme päässeet seminaariin, mutta lähdimme tutkimaan Bravemotionin taustoja ja otimme heihin yhteyttä. Kävi ilmi, että heidän tarjontansa kohtasi meidän tarpeemme, joten aloimme suunnitella yhteistä projektia. Ensimmäinen johtotiimin työpaja pidettiin elokuussa 2020.

Poikkeusjärjestelyjä ja teemojen versomista

AM: Meillä oli ajatuksena, että pidämme pari työpajaa etänä ja sitten tapaamme kasvokkain, mutta pandemian vuoksi työskentelimme vain virtuaalisesti. Tapaamiskertojen määrä lisääntyikin etukäteen suunnitellusta, projekti kesti kokonaisuudessaan noin puoli vuotta.

AN: Lähdimme liikkeelle yhteistyön ja luottamuksen kasvattamisesta, mutta aiheet lähtivät versomaan. Halusimme lopulta keskustella myös siitä, miksi tiimimme on olemassa ja mitkä sen tavoitteet ovat. Kävimme läpi, mikä on tärkeää ja millaisia toimintatapoja sekä arvoja haluamme ylläpitää tiimissä.

AM: Olimme juuri päivittäneet strategian ja halusimme lisäksi selvittää, miten voimme tiiminä auttaa strategian jalkautusta. Työpajat rakennettiin kuitenkin alkuperäisen teeman ympärille ja jokaisen tapaamisen jälkeen tarkennettiin, miten siitä jatketaan eteenpäin. Myöhemmin olemme käyneet läpi, miten projektin aikana luotuja yhteisiä pelisääntöjä on toteutettu. Keskustelua on jatkettu ja sitä on viety myös liiketoimintayksiköiden johtotiimeihin.

Hyvää tekemistä, jota voi suositella muillekin

AN: Projektille asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Olimme fyysisesti eri paikoissa ja aikavyöhykkeillä, mutta pystyimme tekemään töitä ja asioita yhdessä. Avoimuutta ja luottamusta saatiin lisättyä, henki ja koheesio paranivat.

AM: Tiimissämme on yhteensä 18 henkeä, joten jakaannuimme välillä pienryhmiin. Se oli hyvä asia ja piti keskustelun elävänä myös virtuaaliympäristössä.

AN: Bravemotion fasilitoi keskustelua ja toteutusta ja antoi ideoita toteutustapaan. Saimme heiltä myös taustoittavaa teoriaa luettavaksi ennen tapaamisia. Bravemotion tarjosi hyvän alustan, joka auttoi meitäkin Anna-Kaisan kanssa keskittymään tiimityöskentelyyn ilman, että olisimme samalla olleet keskustelun vetäjinä. Tuija ja Eva toimivat hyvin työparina.

AM: Mielestäni Bravemotionin toiminta oli ennen kaikkea asiakaslähtöistä, yhteistyön tekeminen oli myös hauskaa. Suosittelen heidän palveluitaan muillekin, joilla on vastaavanlaisia tarpeita. Tällaisiin projekteihin kannattaisi muidenkin lähteä matalalla kynnyksellä. Tiimin kehittämisestä on aina hyötyä, ja ulkopuolinen apu on siinä ehdoton tuoden asiaan uutta perspektiiviä pelkän sisäisen näkemyksen sijaan.

AN: Varsinkin nyt korona-aikana, kun monet tiimit ovat toimineet etänä, on tiimin asioiden työstäminen tärkeää, ja se eroaa tavallisten työasioiden työstämisestä. Tämä työ kantaa meitä eteenpäin, ja tiimissämme on parempi henki. Jos emme olisi lähteneet projektiin, olisi korona-aika ollut paljon ankeampi!

AM: Kyllä, onneksi meillä oli rohkeutta lähteä tähän projektiin siitä huolimatta, että se toteutettiin etänä. Opimme samalla tuntemaan toisiamme yksilöinä työkontekstin lisäksi!

Aki Niemi, Palvelut-liiketoimintalinjan johtaja
Anna-Kaisa Melamies, Palvelut-liiketoimintalinjan henkilöstöjohtaja
Valmet Oyj
valmet.com

Kiinnostuitko Bravemotionin palveluista?