PALVELUT

Kreisinä kulttuuriin

Kulttuurin syvällinen ja laaja merkitys organisaatioiden menestyksen taustalla on saanut meidät hurahtamaan siihen täysillä. Ihmiset ovat ennen kaikkea uskollisia kulttuurille, ei strategialle. Se vaikuttaa suoriutumiseen, taloudellisiin tuloksiin, tehokkuuteen ja siihen, miten hyvin organisaation strategia saadaan toimimaan. Kulttuuri heijastelee organisaation syvimpiä arvoja. Se heijastelee myös sitä, mikä on ollutta ja mennyttä, mutta tuhannen taalan kysymys on, auttaako se eteenpäin kohti uusia päämääriä.

Haluaisitko ohjata organisaatiokulttuuriasi tukemaan tavoitteitasi?

Palvelumme auttavat sinua arvioimaan nykyistä kulttuuriasi, sen vahvuuksia, heikkouksia ja mahdollisuuksia. Me lupaamme luoda vuorovaikutusta, keskustelua ja ymmärrystä tiimissäsi siitä, miten nykyinen organisaatiokulttuurinne tukee liiketoiminnan päämääriä. Autamme sopimaan toimenpiteistä, joilla saadaan aitoa ja haluttua muutosta aikaan. Ideoimme, haastamme, priorisoimme ja sovimme askelmerkeistä kanssasi. Voimme auttaa sinua myös seuraamaan organisaatiokulttuurinne kehittymistä.

Työskentelymme perustuu vankkaan tutkimustyöhän ja arvostettuihin analysointi- ja kehittämismenetelmiin. Palvelumme ovat sinulle, jos seuraavat aiheet ovat sinulle tärkeitä:

 • Kulttuurin muokkaaminen tukemaan strategiaa
 • Organisaation muutos ja transformaatio
 • Yritysostot ja fuusiot ja organisaatiokulttuurin merkitys niiden onnistumisessa
 • Johtamisen kehittäminen ja uudistaminen
 • Oma ja tiimisi suorituskyvyn parantaminen

Jos haluat meidän ottavan isomman roolin suunnitellun organisaatiokulttuurin toteuttamisessa, ratkaisumme on Transformation as a Service –konseptimme.

Palveluitamme

 • Kulttuurityöpaja (3-4h)
 • Kulttuurianalyysi nykytilasta ja askelmerkit kohti tavoitetilaa
 • Kulttuurin due diligence -selvitys ennen yritysostoa ja/tai integraatiovaiheen tuki
 • Räätälöity tuki kulttuurimuutoksen toteuttamiseksi
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Coaching – kestävä kasvu kiikarissa

Johtajiksi ei synnytä, johtajiksi kasvetaan. Työtä tehdään enenevässä määrin pääasiallisesti tiimeissä, projektinomaisesti ja tiiviissä vuorovaikutuksessa ulkoisten sidosryhmien kanssa. Riippumatta siitä työskenteletkö asiantuntijana tai projektinjohtajana, matriisissa tai ylimmässä johdossa tarvitset siksi erinomaisia johtamistaitoja. Johtaminen edellyttää hyvää itsetuntemusta; omien tunteiden, toiveiden, kykyjen ja motivaatiolähteiden tunnistamista. Tämän päivän meta-taidoiksi luetaankin kyky sitoutua henkilökohtaiseen kasvuun ja itsensä reflektointiin.

Haluaisitko oppia itsestäsi jotain uutta?

Jump Start on kehittämämme viiden kerran räätälöity, henkilökohtainen valmennusohjelma sinulle, joka haluat tehdä kevyen sukelluksen omaan persoonaasi, arvoihisi ja tulevaisuuden visioosi. Ohjelman avulla löydät uusia polkuja kehittää ketteryyttäsi, henkilökohtaista resilienssiäsi ja elämisen laatua.

All the way on kymmenosainen, henkilökohtainen valmennusohjelma sinulle, joka haluat kaiken Jump Startista ja haluat lisäksi ottaa niskalenkin organisaationne muutoksesta. Arvostat tuoreita, inspiroivia näkökulmia ja haluat viedä ne käytännön tasolle.

Empowered Next Gen on kehittämämme kahdeksanosainen valmennus sinulle, joka työskentelet perheyritysareenalla. Se on Jump Start ja All the Way -konseptien hybridimalli, jossa erityisenä huomionkohteena on muutos ja siirtyminen sukupolvelta toiselle sekä niiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet.

Henkilökohtaiset valmennus- ja coachingpalvelumme räätälöidään aina tarpeittesi mukaan. Kerro rohkeasti meille omista tavoitteistasi, niin tuemme sinua kasvussasi. Mielellämme myös järjestämme kanssasi coachingista esittelysession – veloituksetta.

Muita palveluitamme

 • Yksilö-, ryhmä- ja tiimivalmennukset
 • Oman resilienssin ja/tai itsetuntemuksen arviointi (2h)
 • Ryhmien ja organisaatioiden resilienssianalyysit
 • Resilienssityöpajat (3-4h)
 • Ketterä johtajuus -ohjelmat
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Resilienssi – joustavaa selviytymistä ja sopeutumista

Mitä enemmän edessä on muutoksia, sitä enemmän tarvitaan joustavaa selviytymistä ja sopeutumista. Kutsumme resilienssiksi organisaatiosi kykyä paitsi mukautua ennakoimattomiin muutoksiin menettämättä operatiivista toimintakykyä, mutta myös tällaisten vastoinkäymisten muuttamista menestykseksi. Tutkimusten mukaan organisaatioiden kohdatessa merkittäviä häiriöitä toimintaympäristössään yksilöiden resilienssi ei yksin riitä vaan ratkaisevaa on organisaation resilienssi.

Haluaisitko selättää seuraavan syöksykierteen?

Palvelumme auttavat sinua selvittämään, miten hyvin organisaatiosi kohtaa seuraavat, ennakoimattomat vastoinkäymiset ja miten rakentaa kestävämpää resilienssiä. Tutkimusten ja todellisten selviytymistarinoiden pohjalta keskeisiä osa-alueita ovat johtaminen & kulttuuri, verkostot & vuorovaikutus sekä muutosvalmius.

Me lupaamme luoda vuorovaikutusta, keskustelua ja ymmärrystä tiimissäsi siitä, mitkä ovat liiketoiminnan riskit suhteessa mitattuun resilienssinne tasoon. Autamme sopimaan kriittisistä toimenpiteistä, joilla rakennetaan aitoa, ennakoivaa ja joustavaa selviytymis- ja sopeutumiskykyä. Ideoimme, haastamme, priorisoimme ja sovimme askelmerkeistä kanssasi. Voimme auttaa sinua myös seuraamaan resilienssinne kehittymistä.

Jos haluat meidän ottavan isomman roolin suunnitelmien toteuttamisessa, ratkaisumme on Transformation as a Service –konseptimme. Käy katsomassa myös kreisinä kulttuuriin –palvelumme antia.

Palveluitamme

 • Oman resilienssin arviointi (2h)
 • Resilienssityöpajat (3-4h)
 • Ryhmien ja organisaation resilienssianalyysi
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä
Resilienssipalvelut
Resilienssipalvelut

Perheyrittämisen ytimessä

Perheyritykset ovat systeemisiä kokonaisuuksia, joissa perheen, omistajuuden ja liiketoiminnan tuomat päällekkäisyydet tuovat omat mahdollisuutensa ja haasteensa. Meillä on ymmärrystä, asiantuntemusta ja käytännön kokemusta näistä usein aika monimutkaisistakin ulottuvuuksista. Hyödynnämme systeemistä ajattelua, jolloin pystymme käsittelemään kulloinkin vallitsevaa haastetta ”iso kuva” huomioiden. Pyrimme laventamaan ajattelua muutoksiin, joilla on pitkän tähtäimen vaikuttavuus ja jotka ovat kestävällä pohjalla.

Haluaisitko meidät luotetuksi tueksesi?

Luottohenkilönä räätälöimme roolimme aina erityistarpeittesi mukaan. Uskomme, että pitkäkestoinen matka edellyttää matkaseuraa, joka uskaltaa haastaa ajattelumalleja rakentavalla tavalla ja joka auttaa navigoimaan perille hyödyntäen myös vaihtoehtoisia, uusia reittejä. Tavoitteenamme on kunkin perheyrityssysteemin – kokonaisuuden – vahvistaminen sellaiseksi, että se pystyy itse ratkaisemaan ongelmansa ja haasteensa.

Teemme töitä eri kulttuureissa ja useiden sukupolvien kanssa ja voimme auttaa sinua näissä asioissa:

 • perheyrityksen olemassaolon tarkoitus, missio ja visio
 • omistajastrategian fasilitointi
 • perheyrityksen hallinnoinnin (governance) pohjustus ja selkeytyksen fasilitointi
 • vuorovaikutuksen tuki ja konfliktitilanteiden käsittely
 • perheenjäsenten henkilökohtainen ja tiimitason kehittäminen

Voimme aloittaa tutustumalla toisiimme paremmin. Käy katsomassa myös Empowered Next Gen -ohjelmamme antia.

Palveluitamme

 • Omistajastrategian fasilitointi
 • Hallintorakenteen fasilitointityöpaja
 • Seuraajasukupolven valmennukset ja räätälöidyt yrittäjävalmennukset
 • Omistajavaihdokseen liittyvät reflektoivat työpajat (3-4h)
 • Yrittäjien parhaaksi -valmennukset (3-4h)
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä