Palvelut

Bravemotionin käytännönläheisillä valmennuksilla rakennat kestävää menestystä. Löydät oman rohkean tyylin johtamiseen, onnistut omistajana ja kesytät konfliktit. Tarjoamme palveluita erikokoisille yrityksille ja organisaatioille, osa palveluistamme on räätälöity nimenomaan perheyritysten tarpeisiin. Ratkotaan yhdessä haasteet ja mennään kohti muutosta uusien toimintamallien avulla!

Palvelumme on jaoteltu kolmeen kategoriaan:

Johda rohkeasti

Kuinka löytää oma tapa johtaa? Rohkea johtaminen alkaa hyvästä itsetuntemuksesta. Autamme sinua esimerkiksi oman johtajuusvision löytämisessä.

Onnistu omistajana

Perheyrittäjyyteen ja -omistajuuteen sisältyy omat haasteensa. Tuemme erilaisissa haastavissa tilanteissa, jotka liittyvät perheen, omistajuuden ja liiketoiminnan kokonaisuuteen.

Kesytä konfliktit

Kyteekö työyhteisössä konflikteja tai onko vuorovaikutuksessa haasteita? Me autamme kesyttämään konfliktit vuorovaikutusvalmennusten sekä työyhteisösovittelun avulla.

Johda rohkeasti

Tutkimusten mukaan johtaja pärjää sitä paremmin, mitä enemmän hän tuntee omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Johtamisen ja oman johtajuuden löytämisen tärkeys on entisestään kasvanut, sillä johtaminen on kokenut suuren murroksen viime vuosina. Autoritäärinen johtaminen on saanut pitkälti väistyä ja tilalle on tullut niin valmentava johtaminen kuin itseohjautuvuus.

Voimme johtaa strategiaa, organisaatiokulttuuria, yksiköitä tai yhtiötä, mutta loppupeleissä johdamme aina ihmisiä – itseämme ja muita. Ihmiset onnistuvat tai epäonnistuvat tulosten tekemisessä, ja johtamisella on siinä ratkaiseva merkitys.

Rohkea johtaminen alkaa hyvästä itsetuntemuksesta, empatiakyvystä, arvoista ja aitoudesta. Se ei vaadi titteliä vaan pysähtymistä oman johtajuuden äärelle. Teemme sen kanssasi. Menetelminä johtamisen kehittämisessä käytämme mm. coachingia ja valmentavaa johtamista.

Tarjoamme seuraavia asioita johtamisen kehittämiseen:

 • Itsetuntemuksen kehittäminen
 • Arvojen tunnistaminen ja oman johtajuusvision löytäminen
 • Valmentava johtaminen
 • Tiimidynamiikan toimivuus ja yhteen hitsautuminen
 • Yksilö-, ryhmä- ja tiimicoaching
 • Organisaatiokulttuurin johtaminen

Onnistu omistajana

Perheyrittäjyys ei ole aina helppoa. Perhenäkökulma tuo yritykseen mukanaan joukon tunteita, toivomuksia, arvoja ja perinteitä, joiden yhteensovittaminen usean omistajan ja sukupolven kesken saattaa aiheuttaa lisähaasteita.
Me Bravemotionilla olemme kokeneita perheyritysten sparraajia ja tunnemme perheyritysten toimintaan liittyvät lainalaisuudet. Hyödynnämme systeemistä ajattelua, jolloin pystymme käsittelemään kulloinkin vallitsevaa haastetta ”iso kuva” huomioiden. Kysymyksenä voi olla esimerkiksi se, ratkotaanko eteen tulevat haasteet perheen, omistajien vai liiketoiminnan etu edellä, jos ne ovat ristiriidassa.

Usein perheyrityksen suunnasta voi olla hyvinkin erilaisia näkemyksiä, joiden yhteensovittamista voimme olla tukemassa. . Tuomme työvälineitä, esimerkkejä ja kokemuksemme jalostettaviksi asiakasyritystemme omiin tarpeisiin.

Tarjoamme teille seuraavia palveluita perheyrittämisessä onnistumisen tueksi:

 • Perheyrityksen olemassaolon tarkoitus, missio ja visio
 • Omistajastrategian fasilitointi ja hallintorakenteen selkiyttäminen
 • Omistajaroolien ja avainhenkilöiden toimenkuvien selkiyttäminen
 • Vuorovaikutusvalmennukset ja konfliktien sovittelu
 • Yksilö-, ryhmä- ja tiimicoaching
 • Räätälöidyt hankkeet sukupolven- ja omistajavaihdosten tueksi

Kesytä konfliktit

Konflikteilta ei kukaan välty työelämässäkään, mutta onneksi ne on mahdollista kesyttää!

Bravemotionille konfliktin kesyttäminen tarkoittaa konfliktin juurisyiden äärelle pääsemistä. Osapuolilla on aina oma tarinansa konfliktiin johtaneista syistä. Tarinoilla on kuitenkin taipumus käsittelemättöminä villiintyä, jolloin niistä tulee kivuliaita, kalliita ja muutosta jarruttavia.

Emme etsi voittajaa, vaan tavoittelemme rauhaa, puolueettomasti, uteliaasti ja ketään tuomitsematta. Olemme läsnä, kuuntelemme, sovitamme tarinoita yhteen ja luomme yhdessä uusia alkuja.

Kesyttämisen mekanismit toimivat myös tavanomaisissa vuorovaikutustilanteissa. Viime kädessä vuorovaikutus pääsee muuttumaan, kun osapuolten tarpeet saadaan riittävällä tavalla yhteensovitettua.

Tarjoamme seuraavia palveluita konfliktin kesyttämisen tueksi:

 • Vuorovaikutusvalmennukset ryhmille / tiimeille
 • Yksilö-, ryhmä-, ja tiimicoaching
 • Työyhteisösovittelu