Itseohjautuvuus ja itsen johtaminen

Itseohjautuvuus on yhä useamman yrityksen ytimessä – ainakin toivetilana. Pöhinää itseohjautuvuuden ympärillä voi todentaa vaikkapa googlettamalla. Hakutuloksia tulee hetkessä 160 000. Itseohjautuvuus ja itsen johtaminen sulautuvat puheessa samaan soppaan, ehkä siksi, että molempien tarpeiden takana on työelämän murros ja siitä kumpuavat muutospaineet. Jos yrityksen toimintatapaa ja kulttuuria halutaan viedä itseohjautuvampaan suuntaan, tarvitaan siihen niin rakenteita ja toimintatapoja kuin käyttäytymisen ja ajattelutavan muutosta. Itseohjautuvuus on rakenteellista, systeemistä kun taas itsen johtaminen keskittyy omiin uskomuksiin, ajattelutapaan ja käyttäytymiseen. Parhaimmillaan itseohjautuvuus ja itsen johtaminen tukevat toisiaan.

Muutos ja minä

Itsen johtamisen lähtökohtana on itsetuntemus, tavoitteellisuus ja oman toiminnan reflektointi, joiden avulla voi kasvaa ihmisenä ja muiden johtajana. Erilaiset peilit ovat oiva apu tällaiseen tutkiskeluun. Olen vuosien varrella päässyt tutkailemaan itseäni niin MBTI:n, Discin kuin Enneagrammin kautta. Saanut 360-palautetta, tunnistanut vahvuuksiani ja kehittämisalueitani, laatinut henkilökohtaisen mission ja vision, reflektoinut, meditoinut ja haastanut omaa ajatteluani. Olen siis uurastanut tämän asian äärellä. Jokin aika sitten pääsin kurkistamaan, millainen minä olen muutoksessa ja vastoinkäymisiä kohdatessani, millainen on henkilökohtainen resilienssini.

Resilienssi eli kyky sopeutua suureen määrään muutoksia ja ylläpitää samalla korkeaa suorituskykyä on kuin pesusieni. Mitä suurempi pesusieni, sitä enemmän se imee vettä eli ottaa vastaan työn ja elämän kolhuja, ikäviä muutoksia. Jossain vaiheessa jokainen pesusieni on käyttänyt maksimi-imukykynsä ja saavuttaa muutosylikuormituksen rajansa ellei ole sitä ennen huolehtinut palautumisesta. Oma pesusieneni oli hyvässä kunnossa, mutta paljasti myös osa-alueen, johon kiinnitän jatkossa paljon enemmän huomiota.

Mitä ominaispiirteitä tarvitaan muutosten kohtaamiseen

Henkilökohtaista resilienssiä mitataan viiden ominaispiirteen avulla: positiivinen, keskittynyt, joustava, järjestelmällinen ja proaktiivinen. Kaikkia näitä ominaispiirteitä tarvitaan muutoksissa. Resilienttiä toimintaa on käyttää näitä ”muutosmuskeleita” tehokkaasti. Kaikilla on nämä lihakset, vaikka jotkut ovat vahvempia kuin toiset. Heikoimpien lihasten käyttö vaatii enemmän energiaa ja vie voimia.

Minä keskityn seuraavaksi itsen johtamisessani järjestelmällisyyteen. Muutosmuskeleita on hyvä harjoittaa vakaampina aikoina, jolloin ne ovat käytössä myös vaikeissa muutostilanteissa. Kuten kaikkien lihasten harjoittelussa, toistot ovat tärkeitä. Niinpä kalenteroin aikaa toistuville, tylsinä pitämilleni asioille, suoritan niitä järjestelmällisesti aamuisin tai ainakin viikottain. Tähän kategoriaan kuuluu kaikki hallinnollinen kirjanpidosta matkalaskuihin. Opin myös, että säännöllisellä liikunnalla ja järjestelmällisyydellä on korrelaatiota, joten luotan myös siihen, että aktiivisuus tällä saralla auttaa eteenpäin. Monet asiat ovat hyvässä järjestyksessä päässäni, mutta tavoitteenani on saada ne myös ulospäin näkyviksi rakenteiksi, mikä hyödyntää muitakin.

Näin autamme Sinua itseohjautuvuudessa ja itsetuntemuksessa

Kun työyhteisössänne lähdetään kohti itseohjautuvuutta ja halutaan vahvistaa itsen johtamisesta, autamme ammattitaidolla. Kartoitetaan ensin yrityskulttuurinne nykytila ja mitkä rakenteet ja toimintatavat tukevat muutosta, mitkä vaativat lisää huomiota. Selvitetään lisäksi, millaisia muutosmuskeleita avainhenkilöillä on muutoksen läpiviemiseksi. Bravemotionin palveluvalikoimaan kuuluu nyt yrityskulttuurin kartoittamisen lisäksi henkilökohtaisen resilienssin mittaaminen ja sen kehittämisen tukeminen. Lähestymisemme perustuu Resilience Alliancen pitkään tutkimus- ja kehitystyöhön.