Mistä sana coach on peräisin? Historioitsijoiden mukaan juonteet johtavat Unkariin ja Kocs-nimiseen kylään, jossa merkittävä toimeentulon lähde oli kärryjen (kocsi) valmistaminen ja niiden hyödyntäminen Wienin ja Bupdapestin välisessä tavaraliikenteessä. Menemme ajassa 1400-luvulle.

Sittemmin sanalle vahvistui Oxfordin Yliopistossa toinen merkitys 1830-luvulla kun coacheiksi alettiin nimittää henkilöitä, jotka ”kuljettavat” ja valmentavat opiskelijat selviytymään läpi yliopiston lukuista kokeista ja harjoitteista.  Urheiluterminologiaan coach tuli 1800-luvun jälkipuoliskolla vakiintuneemmin.

Coachilla ja coachingilla kuvataan siis matkaa ja matkan saattajaa.

Virallisen coaching määritelmän  mukaan ”Coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen.”(ICF, Internation Coach Federation).

Miksi perheyrittäjienkin kannattaisi pitää coaching mielessään?  Siksi, että jokaiselle johtajalle, yrittäjälle, kasvusta ja kehityksestä kiinnostuneelle henkilölle ja tiimille tulee tilanteita, joissa ollaan osittain tai kokonaan jumissa. Kehitys on aaltoliikettä ja yllättäviä odottamattomia muutoksia ja tilanteita tulee aina eteen.  Joskus vanhat keinot eivät tepsi ja tarvitaan uutta ajattelua, mukavuusalueen rajojen rikkomista ja uusia oivalluksia. Tässä vaiheessa coachingin tuoma hyöty voi olla kullan arvoista.  Coaching on aina prosessi ja usein merkittävä kehitys tapahtuu tapaamisten välillä kun coaching tekemät avoimet kysymykset kohtaavat arjen tilanteen ja haasteen. Kysymysten tarkoitus on asettaa coachattava hieman eri asentoon ja miettimään vastausta laajempaa tulokulmaa käyttäen.

Minulla on itsellä kokemusta coachingista sekä coachina että coachattavana jo lähes 20 vuoden ajalta.  Coachattavana hyödyt ovat elinikäiset sillä usein prosessin aikoina käsitellyt teemat pulpahtavat myös myöhemmissä vaiheissa elämää esille, tosin ehkä hieman eri valossa ja eri näkökulmasta.

2017 ICF:n järjestämässä maailmankonferenssissa nostettiin merkittävimmiksi coachingin hyödyiksi seuraavat:

 • paremmat vuorovaikutustaidot
 • parempi itseluottamus / itsetunto
 • kohonnut työn tuottavuus ja tehokkuus
 • parempi tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä

Samaisessa konferenssissa seuraavat syyt nousivat kärkeen kun tarkasteltiin syitä miksi coaching-prosessiin yleensä lähdettiin:

 • Uuteen rooliin astuminen ja siinä kasvaminen
 • Urakehityksen ja -ajattelun laventaminen
 • Yksilön ja tiimin suorituskyvyn optimointi ja tehostaminen
 • Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Perheyrityksissä isoja mietintöjä aiheuttavat usein:

 • Perheen, omistajuuden ja liiketoiminnan yhdistäminen järkevästi ja perheenjäsenten roolit samaisessa ekosysteemissä.
 • Omistajastrategiakeskustelut erityisesti kun omistajakunta laajenee
 • Seuraajasuunnittelu sekä perheenjäsenten että ulkopuolisten riippumattomien avainhenkilöiden osalta
 • Seuraajasukupolven valmentaminen ja kannustaminen
 • Sisarus- serkkusukupolvien keskinäisen vuorovaikutuksen tiivistäminen ja parantaminen
 • Haastavat vuorovaikutustilanteet perheenjäsenten kesken

Coach ei ole terapeutti eikä mentori.  Prosessi perustuu ratkaisuhakuiseen kehittämiseen tiiviissä vuorovaikutuksessa ja katse on tulevassa- henkilökohtaisen, tiimin ja organisaatiokasvun ja kasvuasenteen tukemisessa.

Jos tilanteesi kaipaa matkaseuraa, ole yhteydessä